naar de startpagina

 

   De levensloop van Bach                                                                                    [ terug ]

   Hoofdlijnen (daaronder meer uitgebreid)
   Brief (Uit de eerste hand ...) 
en
   Overzicht levensloop

   Meer over de muziek van Bach op zijn muziekpagina.

   Hoofdlijnen

de jonge Bach (1712)

Bach heeft 20 kinderen gehad, waarvan 9 hem hebben overleefd.
Wilhelm Friedeman, Carl Philipp Emanuel (de Berlijnse of Hamburgse Bach), Johann Gottfried Bernhard, Johann Christoph Friedrich (de Bückeburger Bach) en Johann Christian (de Londense of Milanese Bach) zijn allemaal meer of -met name JGB- minder geslaagde musici / componisten geworden (zie: Bach met enkele zonen).

Meer over zijn zonen:
Carl Philippe Emanuel , Johan Christiaan , Wilhelm Friedemann , Johann Christoph Friedrich.

Brief: Over Bachs leven uit de eerste hand ...

Bach schreef niet graag brieven en als hij ze schreef waren ze vaak niet te lezen. De brieven vertelden in het algemeen niet veel over zijn persoon en zijn leven, behalve die ene brief aan een jeugdvriend: Georg Erdman.
Hij beschrijft er een stuk van zijn leven in ... Zijn levensverhaal uit de eerste hand dus!

[ terug ] [ naar boven ]

Overzicht levensloop

ca 1520 Hans Bach, stamvader van de Bachfamilie, in Wechmar bij Gotha geboren
1685

Johann Sebastiaan Bach wordt op 21 maart in Eisenach geboren. Uit een bekend en oud geslacht van musici. Als zesde kind van Johann Ambrosius Bach en Elisabeth Lämmerhirt. Johann Sebastiaans vader is in Eisenach stads- en hofmusicus.


tuin met Bachhaus Eisenach

1694 Zijn moeder overlijdt.
1695 Zijn Vader overlijdt. 
Bach gaat met zijn broertje Johan Jacob inwonen bij zijn oudste broer Johann Christoph in Ohrdruf. Hij gaat daar naar het orthodox lutheraans gymnasium en krijgt zijn eerste klavecimbel- orgel- en muzieklessen.
1700 Bach wordt leerling en koorlid op de Michaëlschool in Lüneburg. Als hij de baard ik de keel krijgt wordt hij violist, organist en cembalist van kerkdiensten en schoolfeesten. Later wordt hij nog dirigent van het schoolkoor.
Hij maakt een reis naar Hamburg en bezoekt wellicht daar de opera. In Celle komt hij in aanraking met Franse en Italiaanse muziek gespeeld door een franse hofkapel.
Misschien zijn in Lüneburg de eerste composities voor orgel en klavecimbel ontstaan.

[ terug ] [ naar boven ]

1703 Bach is een paar maanden violist in de hofkapel van Johan Ernst van Weimar, broer van de rege-rend vorst. In juli wordt hij cantor-organist in Arnstad, waar hij de volgende jaren regelmatig conflicten heeft met het kerkbestuur. Oa. vindt men zijn koraalbegeleiding wat al te creatief.
1704 Op pasen klinkt zijn eerste cantate "Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen" (BWV15)
1705 Hij maakt een voetreis naar Buxtehude in Lübeck. Hij heeft er intensief contact met Buxtehude die wil dat hij hem opvolgt (als hij met zijn dochter trouwt). In plaats van de -met het kerkbestuur in Arnstad is afgesproken- vier weken blijft hij vier maanden weg.
1707 Bach wordt aangesteld als organist in de Blasiuskerk van Mühlhausen. Hij verzorgt de bouw van een nieuw orgel in de kerk. Hij componeert hier zIjn eerste cantaten, trouwt met zijn achternicht Maria Barbara en raakt bekneld in theologische twisten tussen orthodoxe lutheranen en piëtisten.

1708 Bach wordt 'Kammermusikus' en organist aan het hof van Wilhelm Ernst van Weimar, de regerend vorst van Sachsen-Weimar. Hij heeft veel vriendschappelijk contact met Telemann die in Eisenach zit. Via hem interesseert Bach zich voor de "Franse stijl" en gaat hierin componeren. Zijn eerste kind Catharina Dorothea wordt geboren. Hij heeft een grote toeloop van leerlingen.
1710 Wilhelm Friedemann wordt geboren.
1713 Prins Johann Ernst von Sachsen Weimar komt uit Amsterdam terug met muziek van Vivaldi. Bach maakt verschillende bewerkingen voor orgel en klavecimbel van Vivaldiconcerten. Hij gaat in "Vivaldiaanse stijl" componeren.
1714 Bevordering tot hof-concertmeester, violist en leidend organist. 
Carl Philipp Emanuel wordt geboren.

  Bach als Hoffkapelmeister 
in Köthen (1720)

1717 Bach neemt een aanstelling aan als hofkapelmeester in Köthen. Bij vorst Leopold van Anhalt-Köthen. Zijn ontslagverzoek is nogal vrijpostig zodat vorst Wilhelm Ernst hem een maand lang in de gevangenis opsluit.
In Köthen ontstaan onder meer (wereldlijke) cantaten, veel klavecimbelwerken (waaronder de franse en engelse suites, vier orkestsuites, de Brandenburgse concerten, diverse soloconcerten).
Het wordt een bloeitijd voor Bach.
In het najaar wordt een soort 'tweestrijd' tussen Bach en de Franse orgel- en klavecimbelvirtuoos Louis Marchand georganiseerd. Als de laatste hoort tegen wie hij moet aantreden vlucht hij daags tevoren.

[ terug ] [ naar boven ]

1719 Bach gaat naar Halle om Händel in diens geboorteplaats te ontmoeten en komt net te laat.
1720 Zijn vrouw Maria Barbara overlijdt terwijl hij met Leopold op reis is.
Bach probeert organist in de "handels- en cultuurmetropool" Hamburg te worden. Een ander, die vierduizend mark "smeergeld" betaalt krijgt echter de post.
1721 Bach hertrouwt met Anna Magdalena Wülcken, zangeres en dochter van een hoftrompettist. 
Zijn werkgever vorst Leopold trouwt met een onmuzikaal mens, aanleiding voor verkilling van de vriendschap tussen de concertmeester en de vorst.
1722 Leipzig vraagt Bach te solliciteren. Bach aarzelt. 
1723 In maart is de eerste uitvoering van de Johannes Passion.
In april wordt Bach in Leipzig benoemt als Thomascantor. Hij zal er 27 jaar blijven. Niet iedereen is enthousiast: "Omdat we niet de beste man kunnen krijgen, zullen we ons tevreden moeten stellen met een middelmatige". (Men had eigenlijk drie andere kandidaten op het oog en had onder meer liever zijn vriend Telemann gehad.) Hij moet de muziek verzorgen voor oa. de Thomas- en de Nikolaikirche.
Behalve Thomascantor is hij Director Musicus, verantwoordelijk voor het hele openbare muziekleven in de stad.
Zie hier voor foto's van het hedendaagse Leipzig.
1727 De tweede versie van de Johannes Passion. Men neemt aan dat op 11 april de eerste versie van de Matthaus is uitgevoerd.
1728 Bach met het kerkbestuur in conflict over zijn rechten als cantor.
1729 In Köthen verzorgt Bach de muziek tijdens de rouwdienst van zijn overleden oud-werkgever Leopold van Anhalt-Köthen. Delen ervan zitten ook in de Mathaeus Passion.
15 april wordt een aangepaste versie van de Matthaeus Passion uitgevoerd.
Bach krijgt de leiding van het studentenensemble Collegium Musicum.
Hij doet een tweede poging om persoonlijk met Händel in contact te komen.
1730 Jaar vol conflicten met de stadsraad, die Bach verwijt zijn plichten niet na te komen. Bach reageert fel en klaagt over de primitieve omstandigheden waaronder hij moet werken. De rector van de Thomasschool, Gesner, bemiddelt. De verhoudingen worden hersteld.
Het Magnificat wordt omgewerkt.

Bach (1747),
cantor en directeur in Leipzig

1731 De (verloren gegane) Marcus Passion ontstaat. Bach reist naar Dresden om daar een opera van Johann Hasse te zien en concerten te geven.
1733 Bach werkt aan delen van de Hohe Messe. Hij maakt in dit en volgende jaren reizen naar Dresden voor uitvoering van zijn wereldlijke cantaten. Hiermee hoopt hij het Sachsische hof gunstig te stemmen teneinde een vorstelijke eretitel te ontvangen (en hoopt zo serieuzer te worden genomen in Leipzich).

[ terug ] [ naar boven ]

1734 Zoon Carl Philipp Emanuel gaat studeren aan de universiteit van Frankfort.
Bach voltooid het Weihnachtsoratorium.
1735 Johann Christian (de latere Milanese of Londense Bach) wordt geboren.
Conflicten met de nieuwe rector van de Thomasschool over de benoeming van een koorprefect.
1736 Bach wordt (eindelijk) benoemd tot "Hof-compositeur" van de Sachsische keurvorst en Poolse koning August III. 
30 Maart wordt een nieuwe versie -nu dubbelkorig- van de Matthaeus Passion uitgevoerd (de partituur van deze bewerking is bewaard gebleven en wordt nu nog gebruikt).
1737 Bach schrijft enkele kleine missen voor het hof in Dresden.
Ene J.A. Scheibe lanceert enkele aanvallen op Bach in "Der critische Musicus".
1738 Einde van de "prefectenstrijd" (zie 1735). Bach krijgt zijn gelijk. 
De derde versie van Johannes Passion.
Zoon Carl Philipp Emanuel treedt in dienst van de kroonprins van Pruisen, de latere Frederik de Grote.
1739 Derde bewerking van de Matthaeus Passion komt klaar.
1740 Carl Philipp Emanuel wordt hofclavecinist bij Frederik de Grote in Berlijn.
De laatste uitvoering van de Mattaeus Passion tijdens het leven van Bach.
1741 Bach bezoekt Carl Philipp Emanuel aan het hof in Berlijn. 


Bach op oudere leeftijd

1742 Bach maakt zijn laatste wereldlijke cantate: 
"de Bauernkantate".
1744 Bach componeert zijn laatste cantate 
"Du Friedefürst, Herr Jesu Christi".
1745 Laatste versie van de Matthaeus Passion.
1747 Samen met zijn zoon Wilhelm Friedemann bezoekt Bach Carl Philipp Emanuel in Berlijn. 
Hij maakt indruk tijdens een geïmproviseerd concert voor
Frederik de Grote. Deze geeft Bach een thema op waaruit later
 "das Musikalische Opfer" ontstaat.

[ terug ] [ naar boven ]

1749  Bach werkt aan die "Kunst der Fuge". Eind mei krijgt Bach een beroerte, waarna het gezichtsvermogen meer en meer afneemt.
1750 Na herhaalde oogoperaties door de Engelse oogarts John Taylor werkt Bach in een verduisterde kamer nog aan die "Kunst der Fuge". Hij is ondertussen praktisch blind en verzwakt. Op zijn sterfbed dicteert hij aan zijn schoonzoon nog het koraal "Wenn wir in höchsten Nöthen sein".
Hij sterft 28 juli en wordt 31 juli begraven.
Zoon Carl Philipp Emanuel verzorgt de eerste uitgave van die "Kunst der Fuge".
1760 Bach's tweede vrouw Anna Magdalena overlijdt in bittere armoede.

Het vervolg:

1802 De eerste Bachbiografie van Johann Nicolaus Forkel.
1829 Heropvoering Matthaeus Pasion door Mendelssohn.
1850 Oprichting Bachgesellschaft die zich gaat bezighouden met het verzamelen en uitbrengen van Bach's werk.
1851 - 1899 Kritische Gesamtausgabe der werke von J.S. Bach.
1900 Oprichting van de "Neue Bach-Gesellschaft".
1921 Oprichting Nederlandse Bachvereniging te Naarden.

Deze levensloop is onder meer geënt op de beschrijving in het "Klein Bachboek" onder redactie van Eimert Pruim (1975)

[ naar boven ]

[ terug ]